Entreprenader

 
HälsingeBygg utför entreprenader i varierande storlek, både nybyggnation och större renoveringar och ombyggnationer. Vi samordnar hela byggprocessen och har ett stort kontaktnät med duktiga och behöriga underentreprenörer.
 
Nedan några exempel på våra senaste entreprenader. Se fler entreprenader under rubrikerna "Industri och Samhällsbyggnad".